Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

V oblasti podnikových financií pre svojich klientov poskytujeme najmä:

 

-        Finančné analýzy

-        Finančné modely

-        Podnikateľské plány

-        Podnikové rozpočty

-        Nastavenie vnútropodnikového kontrolingu a reportingu

-        Kalkulácie cien výrobkov a služieb

-        Posudzovanie investičných zámerov a to v podnikovej ako aj developerskej oblasti

-        Oceňovanie podnikov

-        Oceňovanie developerských projektov

-        Investičné previerky a audity

-        Obdobné súvisiace činnosti po vzájomnej dohode